Projekt identyfikacji wizualnej dla orkiestry symfonicznej.